معرفی لوح عین علی و خواص آن

لوح عین علی

معرفی لوح عین علی و خواص آن

خواص لوح عین علی

در کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد مرحوم حبیب بن موسی‌الرضا افشاری ارومیه ‌ای نجفی در زمینه  لوح عین علی خواص فراوانی ذکر گردیده و این لوح شریف را بسیار مجرب دانسته است. 

بدانکه این شکل را خواص بسیار دارد و از آن جمله پنجاه خاصیت بیان کرده اند که این پنجاه خاصیت همه را به تجربه رسیده است و الله العالم

کامل‌ترین توضیحات در خصوص این لوح شریف در کتاب معظم جامع الفوائد فی اسرار المقاصد مرحوم حضرت آیت الله العظمی شیخ حبیب بن موسی‌الرضا افشاری ارومیه‌ئی النجفی آورده شده است و ما برای درک آسان‌تر قلم نویسنده آن را به زبان ساده و امروزی شرح می‌دهیم. ایشان ۶۰ خاصیت تجربه شده را همراه با دستور استفاده توضیح داده و به مجرب بودن آن‌ها یقین کامل داشته‌اند.

 • آزادی از زندان
 • سلامتی و حفظ در سفر
 • آسانی وضع حمل
 • دفع جن و پری
 • عزت و رفعت
 • بخت گشایی (۴۰ روز صبح به آن نظر کرده و بگویید یا مفتح الابواب)
 • باطل السحر
 • بند آوردن گریه اطفال
 • حفظ از سرقت
 • دفع بلایا
 • دفع ترس در خواب
 • مداوای سر درد
 • ازدیاد توان در پیاده رفتن
 • فتح و گشایش کارها و مهمات (هر صبح به لوح نگاه کنید)
 • مراجعت گمشده و غایب (بنام فرد لوح را نوشته و رو به قبله آویزان کنید)
 • دفع غم‌ها و سختی‌های شدید و افسردگی (به لوح نظر کنید)
 • فرو نشاندن خشم و دشمنی بزرگان
 • تسخیر جمیع خلایق
 • رفع اتهام
 • رفع بی خوابی
 • ثروتمند شدن (۴۰ روز به این لوح نظر کنید)
 • زبان بندی
 • رفع و دفع کاهل نمازی
 • رفع و دفع چشم زخم
 • فتح و گشایش شدید کسب و کار (همراه داشتن و یا قرار دادن آن روی دیوار محل کسب)
 • دفع دشمنی (در آب جاری انداخته شود)
 • دفع کدورت (در آب جاری انداخته شود)
 • پاسخ آسان به نکیر و منکر و بشیر و مبشر (در قبر گذاشته شود)
 • ام الصبیان برای اطفال ( جلوگیری از اذیت جنّ نسبت به زن حامله و نوزادان)
 • حفظ ایمان از شر شیطان
 • دفع جن از جن زده
 • دفع آسیب از اسب و وسایل نقلیه
 • دفع شب کوری.
 • شکست دادن دشمن (با مشک و گلاب و زعفران نوشته و به بازوی راست ببندید)
 • روا شدن حاجت (روی سینه آویزان کرده و نزد فرد مورد نظر بروید)
 • ایمنی از قتل

سفارش حرز عین علی به نام و با آداب

برای سفارش حرز عین علی به نام و با رعایت تمامی آداب به شماره زیر در واتساپ یا تلگرام یا تلفنی پیام دهید

09354031009

حرز عین العلی به نام
حرز عین علی

نظرات (2)

ابوالفضل

تشکرازسایت خوب ومحصولات خوب وتکمیل شما