دسته بندی انگشترها

آمتیست (98)

الکساندریت (39)

اوپال (14)

توپاز (99)

حدید (132)

در نجف (63)

دلربا (2)

زبرجد (50)

زمرد (14)

زولتانایت (35)

سیترین (40)

شجرطبیعی (3)

عقیق (602)

فیروزه (68)

کوارتز (42)

لاجورد (27)

موزونایت (29)

یاقوت (182)

یشم (40)