پیشنهاد ویژه

جواهرات پرچمی به عنوان یکی از بزرگ ترین فروشگاه های اینترنتی فروش جواهرات به منظور قدردانی و تشکر از اعتماد و افزایش رضایت مشتریان گرامی، تعدادی از محصولات را با تخفیف ویژه در این صفحه قرار می دهد.

این صفحه هر چند روز یک بار به روز رسانی می شود

-9%
انگشتر.شجر
بستن

انگشتر.شجر

-7%
انگشتر عقیق یمن
بستن

انگشتر عقیق یمن

-5%
انگشتر توپاز
بستن

انگشتر توپاز

-16%
انگشتر زولتانایت اصل
بستن

انگشتر زولتانایت اصل

-10%
انگشتر زنانه فیروزه نیشابور
بستن

انگشتر زنانه فیروزه نیشابور

-7%
نیم ست یاقوت کبود اصلی نقره ابکاری شده
بستن

نیم ست یاقوت کبود اصلی نقره ابکاری شده

-8%
ساعت نقره رویال موتور ژاپن ابکاری شده رادیوم
بستن

ساعت نقره رویال موتور ژاپن ابکاری شده رادیوم

-8%
انگشتر زنانه توپاز اصلی
بستن

انگشتر زنانه توپاز اصلی

-12%
انگشتر عقیق یمن اصلی حکاکی شده امضاء استاد میر
بستن

انگشتر عقیق یمن اصلی حکاکی شده امضاء استاد میر

-10%
انگشتر توپاز اصلی لندن
بستن

انگشتر توپاز اصلی لندن

-8%
انگشتر عقیق یمن کبود اصل خطی امضاء استاد احمد نقره دست ساز قلم
بستن

انگشتر عقیق یمن کبود اصل خطی امضاء استاد احمد نقره دست ساز قلم

-24%
انگشتر چشم گربه
بستن

انگشتر چشم گربه

-24%
انگشتر یاقوت کبود اصلی
بستن

انگشتر یاقوت کبود اصلی

-23%
انگشتر عقیق یمن کبود اصل خطی
بستن

انگشتر عقیق یمن کبود اصل خطی

-21%
انگشتر یاقوت کبود اصل
بستن

انگشتر یاقوت کبود اصل

-24%
انگشتر عقیق یمن کبود خطی ۵ تن
بستن

انگشتر عقیق یمن کبود خطی ۵ تن

-15%
انگشتر عقیق یمن اصل قلم خورده
بستن

انگشتر عقیق یمن اصل قلم خورده

-22%
انگشتر عقیق یمن کبود رکاب نقره اکسید چنگی
بستن

انگشتر عقیق یمن کبود رکاب نقره اکسید چنگی

-24%
انگشتر در نجف اصل
بستن

انگشتر در نجف اصل

-25%
انگشتر عقیق 8 ضلعی 5 تن
بستن

انگشتر عقیق ۸ ضلعی ۵ تن

-18%
انگشتر عقیق کاربنی بسم الله خط دستی زیبا
بستن

انگشتر عقیق کاربنی بسم الله خط دستی زیبا

-5%
انگشتر عقیق مشکی درجه یک اصلی شبکه دستی اینه کاری
بستن

انگشتر عقیق مشکی درجه یک اصلی شبکه دستی اینه کاری

-20%
انگشتر حرز امام جواد
بستن

انگشتر حرز امام جواد سفارشی سنگین کامل روی پوست اهو