نمایش 1–12 از 16 نتایج

Show sidebar
انگشتر یشم صابونی اصلی خطی ۱۴ معصوم زیبا کار استاد هما
بستن

انگشتر یشم صابونی اصلی خطی ۱۴ معصوم زیبا کار استاد هما

تومان240,000

انگشتر یشم صابونی اصلی خطی ۱۴ معصوم زیبا کار استاد هما

•رکاب نقره طرح شیرازی

•عیار(925)

انگشتر یشم صابونی خطی آیت الکرسی بسیار زیبا استاد هما
بستن

انگشتر یشم صابونی خطی آیت الکرسی بسیار زیبا استاد هما

تومان210,000

انگشتر یشم صابونی خطی آیت الکرسی بسیار زیبا استاد هما

•رکاب نقره شبکه زیبا سیاه قلم

•عیار(925)

انگشتر یشم صابونی اصلی خط بسیار زیبا آیت الکرسی استاد هما
بستن

انگشتر یشم صابونی اصلی خط بسیار زیبا آیت الکرسی استاد هما

تومان220,000

انگشتر یشم صابونی اصلی خط بسیار زیبا آیت الکرسی استاد هما

•رکاب نقره صفوی طرح قلم

•عیار(925)

انگشتر یشم اصلی خطی زیبا
بستن

انگشتر یشم اصلی خطی زیبا

تومان350,000

انگشتر یشم اصلی خطی زیبا

•رکاب نقره تمام دست ساز

•عیار(925)

انگشتر یشم اصلی صابونی و ان یکاد خط زیبا
بستن

انگشتر یشم اصلی صابونی و ان یکاد خط زیبا

تومان210,000

انگشتر یشم اصلی صابونی و ان یکاد خط زیبا

•رکاب نقره دور چنگ پا اردکی

•عیار(925)

انگشتر یشم صابونی خط و ان یکاد زیبا امضا هما
بستن

انگشتر یشم صابونی خط و ان یکاد زیبا امضا هما

تومان270,000

انگشتر یشم صابونی خط و ان یکاد زیبا امضا هما

•رکاب نقره صفوی پا مرغی

•عیار(925)

انگشتر یشم صابونی خط و من یتق الله زیبا امضا هما
بستن

انگشتر یشم صابونی خط و من یتق الله زیبا امضا هما

تومان270,000

انگشتر یشم صابونی خط و من یتق الله زیبا امضا هما

•رکاب نقره صفوی پا مرغی

•عیار(۹۲۵)

انگشتر یشم سماقی درجه یک خط زیبا و من یتق الله
بستن

انگشتر یشم سماقی درجه یک خط زیبا و من یتق الله

تومان210,000

انگشتر یشم سماقی درجه یک خط زیبا و من یتق الله

امضا استاد هما

رکاب نقره طرح پولکی بزرگ

عیار(925)

انگشتر یشم سماقی خطی یا فاطمه الزهرا (ع) استاد هما
بستن

انگشتر یشم سماقی خطی یا فاطمه الزهرا (ع) استاد هما

تومان195,000

انگشتر یشم سماقی خطی یا فاطمه الزهرا (ع) استاد هما

•رکاب نقره دورچنگ

•عیار(925)

انگشتر یشم سماقی خطی ۱۴معصوم زیبا امضا استاد هما وسط کار قل هو الله
بستن

انگشتر یشم سماقی خطی ۱۴معصوم زیبا امضا استاد هما وسط کار قل هو الله

تومان195,000

انگشتر یشم سماقی خطی ۱۴معصوم زیبا امضا استاد هما وسط کار قل هو الله

•رکاب نقره دور چنگ زیبا

•عیار(925)

انگشتر یشم درجه یک خطی ۵ تن زیبا کار استاد حب

تومان290,000

انگشتر یشم درجه یک خطی ۵ تن زیبا کار استاد حب

•رکاب نقره دورچنگ

•عیار(925)

انگشتر یشم درجه یک خطی و من یتق الله زیبا کار استاد حب
بستن

انگشتر یشم درجه یک خطی و من یتق الله زیبا کار استاد حب

تومان290,000

انگشتر یشم درجه یک خطی و من یتق الله زیبا کار استاد حب

•رکاب نقره طرح صفوی

•عیار(925)