عمومی

روشی جالب برای آبیاری گیاهان

روشی جالب برای آبیاری گیاهان

روشی جالب برای آبیاری گیاهان

گیاهان از نظر نیاز به آب شباهت زیادی به انسان ها دارند و فقط تعداد انگشت شماری از آنها هستند که می توانند بدون آب زندگی کنند. گل ها و گیاهانی که از کمبود آب رنج می برند، برگ ها و گلبرگ هایشان پژمرده می شود. در مقابل زیاده روی در آبیاری هم اسباب مرگ آنها را فراهم می کند.

در این گزارش با روشی آشنا خواهید شد که این نقیصه را جبران می کند و راه حل مناسبی در برابر بی آبی و زیاده روی در آب دادن به گیاهان به شمار می رود.

شما می توانید تکه های یخ را در خاک گلدان قرار دهید. ذوب آرام این مکعب های یخی به ریشه ها و خاک اجازه می دهد تا آب را به شکل صحیح و درستی جذب کنند. این روش در آبیاری گیاهان بالارونده و ارکیده ها مؤثر است. در این گیاهان رساندن آب به ریشه ها به دلیل تراکم شاخ و برگ در قسمت پایین گیاه کمی سخت است.

چگونگی استفاده از تکه های یخ

یک ظرف یا سینی را پایین گلدان خود قرار دهید و یک تا سه تکه یخ را روی سطح خاک گذارید. تکه های بزرگ یخ را درون گلدان های بزرگتر قرار دهید و اجازه دهید کامل ذوب شوند.
انگشت سبابه خود را حدود ۶ سانتیمتر در خاک فرو ببرید، اگر مرطوب بود، به این معناست که گیاه مقادیر کافی آب دریافت کرده است، ولی اگر خشک بود، یک مکعب یخی دیگر به آن اضافه کنید و پس از ذوب شدن یخ و برای بار دوم میزان رطوبت را بسنجید. اضافه کردن یخ را ادامه دهید تا جایی که از مرطوب شدن کامل خاک اطمینان حاصل کنید.

چگونه با تکه های یخ به گیاهان آب دهیم؟

سینی یا ظرف زیر گلدان را پس از آبیاری چک کنید. اگر درون آن پر آب بود، این نشان می دهد که شما از تکه های یخ زیادی برای سیراب کردن گلدان استفاده کرده اید، پس در دفعات بعدی این میزان را کاهش دهید.
تعداد تکه های یخی را که درون گلدان قرار می دهید، در یک جا یادداشت کنید. ممکن است شما پس از جا به جا کردن گلدان خود به داخل و یا خارج خانه به افزایش و یا کاهش تکه های یخ نیاز داشته باشید.

◊ نکته:

گیاهانی که در هوای آزاد و در شرایط آب و هوایی گرم، توفانی و یا آفتابی قرار دارند، نسبت به سایر گیاهان که در فضای بسته و سرد هستند، به تکه های یخ بیشتری نیاز دارند.

◊ هشدار

هیچ گاه با یک لیوان آب سرد به گیاهان آب ندهید. تغییر ناگهانی درجه حرارت به گیاهان آسیب می زند، در حالی که تکه های یخ آرام آرام ذوب می شوند و برای ذوب شدن و رسیدن به ریشه گیاه از حرارت اتاق استفاده می کنند و از این روی به ریشه گیاه آسیب نمی زنند.

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.