حکمت و حکایت

حکایت/ جنگ ابلیس و عابد بر سر درخت

حکایت/ جنگ ابلیس و عابد بر سر درخت

حکایت/ جنگ ابلیس و عابد بر سر درخت

در میان بنی اسرائیل عابدی بود. وی را گفتند:

« فلان جا درختی است و قومی آن را می پرستند»

عابد خشمگین شد، برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را برکند.

ابلیس به صورت پیر مردی خوب بر مسیر او مجسم شد، و گفت:

« ای عابد، برگرد و به عبادت خود مشغول باش!»

عابد گفت: « نه، بریدن درخت اولویت دارد» مشاجره بالا گرفت و درگیر شدند.

عابد بر ابلیس پیروز شد و وی را بر زمین زد و بر سینه اش نشست.

ابلیس در این میان گفت:

«دست بدار تا سخنی بگویم، تو که پیامبر نیستی و خدا بر این کار تو را مامور ننموده است، به خانه برگرد، تا هر روز دو دینار زیر بالش تو بگذارم؛ با یکی زندگی کن و دیگری را انفاق کن و این بهتر از کندن آن درخت است»

عابد با خود گفت :« راست می گوید، یکی از آن را صدقه دهم و آن دیگری را هم صرف زندگی می کنم» و برگشت.

صبح روز بعد ، دو دینار دید و بر داشت. روز دوم دو دینار دید و برداشت و روز سوم هیچ نبود.

خشمگین شد و تبرش را برداشت. باز در همان نقطه، ابلیس پیش آمد و گفت:«کجا؟»

عابد گفت:«می خواهم آن درخت را برکنم»؛ گفت«دروغ است، به خدا هرگز نمی توانی این کار را بکنی» با هم جنگیدند .

ابلیس عابد را زمین زد چون گنجشکی در دست!

عابد گفت:

« دست بدار تا برگردم. اما بگو چرا بار اول بر تو پیروز آمدم و اینک، در چنگ تو حقیر شدم؟»

ابلیس گفت:

” آن وقت تو برای خدا خشمگین بودی و خدا مرا مسخر تو کرد، که هرکس برای خدا کار کند، مرا بر او غلبه نباشد؛ ولی این بار برای دنیا و دینار خشمگین شدی، پس مغلوب من گشتی”.

منبع: تبیان

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.