حکمت و حکایت

حکایت/ آموختن بزرگ ترین موعظه

حکایت/ آموختن بزرگ ترین موعظه

حکایت آموختن بزرگ ترین موعظه

حکایت آموختن بزرگ ترین موعظه: حکیمی را گفتند که بزرگ ترین موعظه خود را از که آموختی ؟

گفت : از کودکی ، در کوچه ای و در یک روز برفی ، هنگامی که به کودک گفتم مواظب باش در برف و یخ نلغزی و نیفتی که کمرت می شکند و لباس هایت کثیف می شود و …

پاسخم داد : ای حکیم ! افتادن من سهل است ، تو از خودت مراقبت کن و مواظب باش که نیفتی، چرا که از لغزیدن و افتادن تو، پیروانت هم می افتند و گمراه می شوند. (إذا فسد العالِم فسد العالَم )

این بزرگ ترین موعظه ای بود که در عمرم شنیدم .

آری خوب گفته اند که «درّ گرانبها از قیمت خود نیفتد، هر چند کودک غواص از دریا آورده باشد» موعظه موثر هم دری گرانبهاست هرچند از یک کودک باهوش صادرشود.

برگرفته از کتاب سه پند شیطان / سید اسماعیل شاکر اردکانی

منبع: تبیان

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.