لطفا موارد مندرج در این برگه را به دقت مطالعه نموده و عنایت داشته باشید که هرگونه استفاده از خدمات فروشگاه جواهرات پرچمی توسط شما به مفهوم پذیرش کامل نکات زیر است: