انگشتر فیلی سنگین حرز امام جواد کامل و 14 معصوم

انگشتر فیلی سنگین حرز امام جواد کامل و 14 معصوم16222


    • تومان
    • 0 تومان

آخرین بروزرسانی : 6 شهریور, 1400

حرز کبیر روی پوست آهو با تربت امام حسین علیه السلام کار استاد پرچمی

به وقت و با رعایت تمام آداب

عیار 925

مدت زمان آماده سازی :

10 الی 15 روز کاری بسته به شرایط قمر در عقرب