انگشترجواهری الکساندریت ۷رنگ بامخراج سنگ اصلی زمرد یاقوت قرمز یاقوت کبود

انگشتر جواهری الکساندریت11657


    • تومان
    • 0 تومان

آخرین بروزرسانی : 21 آذر, 1400

قابلیت تغییر رنگ به 7 رنگ متفاوت

رکاب نقره

مخراج سنگ زمرد، یاقوت قرمز و یاقوت کبود اصل

عیار ۹۲۵