نمایش 1–12 از 48 نتایج

Show sidebar
انگشتر عقیق یمن سرخ الماس تراش
بستن

انگشتر عقیق یمن سرخ الماس تراش

تومان250,000

انگشتر عقیق یمن سرخ الماس تراش

•رکاب نقره تمام دستی مخراج یاقوت کبود

•عیار(۹۲۵)

انگشتر 8 گوش عقیق سرخ خطی استاد تهرانی
بستن

انگشتر ۸ گوش عقیق سرخ خطی استاد تهرانی

تومان150,000

انگشتر ۸ گوش عقیق سرخ خطی استاد تهرانی

•رکاب نقره صفوی دورنگ

•عیار(۹۲۵)

انگشتر عقیق سرخ خراسانی درجه یک آب دار
بستن

انگشتر عقیق سرخ خراسانی درجه یک آب دار

تومان128,000

انگشتر عقیق سرخ خراسانی درجه یک آب دار

•رکاب نقره نجفی دست ساز

•عیار(925)

انگشتر عقیق سرخ خطی خط گود زیبا
بستن

انگشتر عقیق سرخ خطی خط گود زیبا

تومان160,000

انگشتر عقیق سرخ خطی خط گود زیبا

•رکاب نقره صفوی

•عیار(925)

انگشتر عقیق سرخ خطی گود
بستن

انگشتر عقیق سرخ خطی گود

تومان135,000

انگشتر عقیق سرخ خطی گود

•رکاب نقره صفوی دو رنگ زیبا

•عیار(925)

انگشتر جواهری سیترین اصلی

تومان110,000

انگشتر جواهری سیترین اصلی

•رکاب نقره رینگی تمام نگین خاص

•عیار(925)

انگشتر عقیق زرد و عقیق قرمز دو رنگ زیبا
بستن

انگشتر عقیق زرد و عقیق قرمز دو رنگ زیبا

تومان135,000

انگشتر عقیق زرد و عقیق قرمز دو رنگ زیبا

•رکاب نقره شبکه خاص

•عیار(925)

انگشتر عقیق قرمز خطی خط گود
بستن

انگشتر عقیق قرمز خطی خط گود

تومان125,000

انگشتر عقیق قرمز خطی خط گود

•رکاب نقره دو رنگ تمام دستی

•عیار(925)

انگشتر عقیق قرمز خط برجسته
بستن

انگشتر عقیق قرمز خط برجسته

انگشتر عقیق قرمز خط برجسته •رکاب نقره پنجره فولاد اب رادیوم •عیار(925)

انگشتر عقیق سرخ خطی خط برجسته زیبا
بستن

انگشتر عقیق سرخ خطی خط برجسته زیبا

تومان125,000

انگشتر عقیق سرخ خطی خط برجسته زیبا •رکاب نقره صفوی دورنگ •عیار(925)

انگشتر عقیق قرمز خطی یا حی یا قیوم زیبا
بستن

انگشتر عقیق قرمز خطی یا حی یا قیوم زیبا

تومان138,000

انگشتر عقیق قرمز خطی یا حی یا قیوم زیبا •رکاب نقره صفوی قلم کاری •عیار(925)

انگشتر عقیق قرمز خطی حسبی الله دستی زیبا
بستن

انگشتر عقیق قرمز خطی حسبی الله دستی زیبا

تومان127,000

انگشتر عقیق قرمز خطی حسبی الله دستی زیبا •رکاب نقره صفوی چنگی •عیار(925)