نمایش 1–12 از 21 نتایج

Show sidebar
انگشتر مردانه عقیق سه پوست
بستن

انگشتر عقیق سه پوست

تومان145,000

انگشتر عقیق سه پوست زیبا خطی
•رکاب نقره شبکه
•عیار(925)
•تلفن تماس:

09354031009

انگشتر عقیق قرمز خطی
بستن

انگشتر عقیق قرمز خطی

تومان128,000

انگشتر عقیق قرمزخطی
•رکاب نقره اشکی
•عیار(۹۲۵)
•تلفن تماس:

۰۹۳۵۴۰۳۱۰۰۹

انگشتر عقیق یمنی سوسنی
بستن

انگشتر عقیق یمنی سوسنی

تومان128,000

انگشتر عقیق یمنی سوسنی

•رکاب نقره قلم کاری

•عیار(۹۲۵)

انگشتر عقیق سبز خطی اشهدان لااله الاالله
بستن

انگشتر عقیق سبز خطی اشهدان لااله الاالله

تومان145,000

انگشتر عقیق سبز خطی اشهدان لااله الاالله

•رکاب نقره جواهری اب رادیم زیبا

•عیار(۹۲۵)

انگشتر مردانه عقیق خطی
بستن

انگشتر عقیق خطی

تومان125,000

انگشتر و سنگ جواهر بهرام پرچمی

انگشتر عقیق خطی
•رکاب نقره چهار چنگ اب رادیم
•عیار(۹۲۵)
•تلفن تماس:

۰۹۳۵۴۰۳۱۰۰۹

انگشتر عقیق کبود خطی امضا حب
بستن

انگشتر عقیق کبود خطی امضا حب

تومان130,000

انگشتر عقیق کبودخطی امضا حب

•رکاب نقره چهار چنگ اب رادیوم

•عیار(۹۲۵)

انگشتر عقیق یمانی خطی یا رزاق
بستن

انگشتر عقیق یمانی خطی یا رزاق

تومان135,000

انگشتر عقیق یمانی خطی یا رزاق

•رکاب نقره چهار چنگ اب رادیوم

•عیار(۹۲۵)

انگشتر مردانه عقیق قرمز خطی
بستن

انگشتر عقیق قرمز خطی

تومان125,000

انگشتر و سنگ جواهر بهرام پرچمی

انگشتر عقیق قرمز خطی
•رکاب نقره جواهری اب رادیوم
•عیار(۹۲۵)
•تلفن تماس:

۰۹۳۵۴۰۳۱۰۰۹

مدال عقیق خطی ناد علی
بستن

مدال عقیق خطی ناد علی

تومان380,000

انگشتر و سنگ جواهر بهرام پرچمی
مدال نادعلی شبکه وعقیق خطی زیبا خط استاد گلستانه
•رکاب.نقره
•عیار(۹۲۵)
•تلفن تماس:

۰۹۳۵۴۰۳۱۰۰۹

انگشترمردانه عقیق کار صفوی
بستن

انگشتر عقیق کار صفوی

تومان88,000

انگشتر و سنگ جواهر بهرام پرچمی
انواع انگشترهای عقیق کار صفوی خط کوپال زیبا
•رکاب.نقره دست ساز کار درجه یک
•عیار(۹۲۵)
•تلفن تماس:

۰۹۳۵۴۰۳۱۰۰۹

 

انگشتر عقیق خطی کوپال
بستن

انگشتر عقیق کوپال

تومان120,000

انگشتر و سنگ جواهر بهرام پرچمی
انواع انگشتر عقیق خطی کوپال
•رکاب.نقره
•عیار(۹۲۵)
•تلفن تماس:

۰۹۳۵۴۰۳۱۰۰۹

انگشتر عقیق کبود یا رقیه
بستن

انگشتر عقیق کبود یا رقیه

تومان97,000

انگشتر عقیق کبود یا رقیه

•رکاب نقره شبکه

•عیار(۹۲۵)